Mina Milovanović

Doktorand, istraživač pripravnik, član tima od novembra 2022.

mmilovanovic@imgge.bg.ac.rs

Mina je master biolog. Osnovne studije je završila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, a zatim i master studije na istom fakultetu 2021. godine. Eksperimentalni deo svoje master teze pod nazivom: Generisanje transgene reporterske linije Tg(ankrd1b:mScarlet) zebrice (Danio rerio), uradila je u Laboratoriji za molekularnu biologiju IMGGI, pod mentorstvom dr Snežane Kojić. U oktobru 2021. Mina je upisala doktorske studije i u IMGGI nastavlja da istražuje ulogu gena andkrd1a u reparaciji skeletnih mišića, kao i da uspešno generiše nove reporterske linije zebrica. U slobodno vreme voli da obilazi prirodne lepote Srbije, da čita i igra odbojku. Iako još nije zvanično deo ZEBARR tima, Mina će kao mladi i talentovani istraživač učestvovati u realizaciji projekta ZEBARR.

Tim