O ZEBRICI

(Danio rerio)

1.
Male tropske slatkovodne ribe poreklom iz jugoistočne Azije

5.
Larve se izležu dva dana nakon oplođenja; pet dana kasnije svi vitalni organi su već razvijeni; u roku od dva do tri meseca mlade ribe dostižu polnu zrelost i mogu dati potomstvo

9.
Genom se sastoji od 1,505,581,940 baznih parova i sadrži 26,247 gena koji kodiraju proteine

13. 
Razvijen širok spektar metodoloških pristupa za genetičke manipulacije: od nasusmične mutageneze do preciznog uvođenja željenih mutacija i ekspresionih konstrukata. Korišćenjem modernih tehnika mikroskopije i transgenih reporterskih linija, moguće je uživo pratiti biološke procese sa velikom rezolucijom

2.
Jedan par riba može da produkuje stotine potomaka nedeljno

6.
Kao kičmenjaci, zebrice imaju većinu organa i tkiva kao i čovek

10.
Oko 70% gena čoveka ima homologe kod zebrice

14.
Ako je poznat gen povezan sa bolešću, od zebrice se, genetičkom modifikacijom, može napraviti životinjski model te bolesti, koji se koristi za testiranje potencijalnih terapeutika

3. 
Oplođenje i razviće se odvijaju u spoljašnjoj sredini

7.
Zebrice se koriste  kao model organizam  još od šezdesetih godina prošlog veka

11.
Zebrica je jedan od najkorišćenijih životinjskih modela u medicinskim istraživanjima; smanjuje upotrebu pacova u eksperimentalne svrhe

15.
Mogu da regenerišu povređene organe kao što su peraja, mozak, retina, kičmena moždina, srce i mišići

4.
Embrioni su providni, pa je lako pratiti razviće i formiranje organa

8.
Genom zebrice je sekvenciran 2013. godine

12.  
84% gena za koje se zna da su povezani sa bolestima čoveka ima homologe  kod zebrice

16. 
Ako se zebrici ukloni deo srca ono regeneriše nakon nekoliko nedelja. Istraživanje specifičnih faktora uključenih u ovaj proces doprineće razvoju novih terapeutskih pristupa za lečenje  srčane slabosti ili oporavak od  infarkta miokarda