dr Mirjana Novković

Naučni saradnik

mirjananovkovic@imgge.bg.ac.rs 

Mirjana je doktorirala 2018. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa tezom iz oblasti farmakogenetike kardiovaskularnih bolesti. Nakon toga se pridružila timu dr Kojić i počela istraživanje uloge proteina sa ankirinskim ponovcima u kardiomiopatijama, kao i njihovoj ulozi u odgovoru na hemoterapeutike. U okviru ovih problematika stekla je iskustvo u različitim tehnikama i metodama za izučavanje proteina. U toku 2020. i 2021. godine posvetila se bioinformatici i programiranju u R i Pajtonu. Tokom pandemije COVID-19, bila je angažovana u Huo-Yan nacionalnoj laboratoriji za detekciju infektivnih agenasa, a zatim je nastavila da se bavi sekvenciranjem i analizom genoma virusa SARS-Cov2. Mirjana poseduje izuzetne organizacione sposobnosti i aktivna je na projektima promocije i popularizacije nauke. Osim nauke, Mirjana uživa u plesanju tanga, planinarenju i putovanjima.

Tim