Anđela Milićević

Istraživač pripravnik, član tima od aprila 2024.

andjela.milicevic@imgge.bg.ac.rs

Anđela ima master iz biologije, koji je završila na modulu Eksperimentalna fiziologija čoveka i životinja na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je takođe stekla diplomu osnovnih studija iz biologije. Nakon volontiranja u grupi za Ćelijsku i molekularnu biologiju mišića, odlučila je da započne izradu doktorske teze u okviru iste grupe, fokusirajući se na ulogu gena ankrd1a u odgovoru na povrede mišića, njihovoj reparaciji i regeneraciji. Trenutno je aktivni učesnik projekta ZEBARR, gde u saradnji sa posvećenim članovima tima radi na rešavanju kompleksnih istraživačkih pitanja. Van radnog vremena, Anđela uživa u provodu sa prijateljima u prirodi, slušanju muzike, crtanju i čitanju.

Tim