Bojan Ilić

Istraživač pripravnik, član tima od januara 2024.

bojan.ilic@imgge.bg.ac.rs

Bojan je master biolog. Osnovne studije je završio na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine, a zatim i master studije na istom fakultetu naredne godine. Tokom izrade master teze započinje rad sa zebricama u oblasti regenerativne biomedicine kojom je nastavio da se bavi i na doktorskim studijama. Tema njegovog doktorata je uloga alfa-1 antitrpsina u procesu regeneracije repnog peraja larve zebrice. Bojan poseduje praktično i teorijsko znanje u oblasti regeneracije organa zebrica. U slobodno vreme voli da čita, putuje i upoznaje nove kulture.

Tim