Kako smo počeli sa zebricama

Sredinom 2011. godine odlučili smo da oformimo uzgajalište zebrica na našem institutu. Na samom početku, zebrice smo gajili u tri velika staklena akvarijuma. Korak po korak, došli smo do polu-automatizovanog uzgajališta sa cirkulišućim sistemom za izmenu vode i većim brojem tankova za ribe. Uzgajalište u potpunosti funkcioniše prema institucionalnim i nacionalnim etičkim zahtevima i propisima regulisanim Zakonom o dobrobiti  životinja, koji su u skladu sa Evropskom direktivom 2010/63/EU. Za potrebe projekta ZEBARR uspostavićemo novi sistem za uzgoj zebrica kapaciteta 90 tankova zapremine 3,5 litara.

Vesti i događaji