Dr Snežana Kojić održala predavanje na III Kongresu biologa Srbije

Na III Kongresu biologa Srbije održanom na Zlatiboru 21-25. septembra 2022. godine rukovodilac projekta ZEBARR dr Snežana Kojić održala je uvodno predavanje pod naslovom:

Mehanizmi regeneracije srca – šta možemo naučiti od zebrice

Ukratko:

Među brojnim prednostima koje zebrica nudi kao model sistem je izvanredna sposobnost regeneracije nekih organa, uključujući i srce. Istraživanje mehanizama regeneracije srca zebrice je od izuzetnog biomedicinskog značaja jer se čovek i zebrica nalaze na suprotnim krajevima skale kojom se meri regenerativni kapacitet srca. Zebrica regeneriše povređeno srce, a krajnji ishod je zamena odumrlog tkiva novim tkivom i povratak funkcije organa. Čovek popravlja srce tako što dolazi do formiranja ožiljka na mestu povrede i remodelovanja preostalog tkiva u cilju očuvanja funkcionalnosti. Međutim, i čovek i zebrica uspešno popravljaju povredu skeletnih mišića. Naša hipoteza je da ključ za stimulaciju endogenog potencijala regeneracije srca čoveka treba tražiti u skeletnim mišićima. Mi tragamo za genima koji učestvuju u oba procesa, i u regeneraciji srca i u reparaciji skeletnih mišića zebrice. Ti geni bi trebalo da predstavljaju potencijalne mete čijom bi se manipulacijom stimulisao regenerativni potencijal srca čoveka.

Vesti i događaji