17. međunarodna konferencija o zebricama (17th International Zebrafish Conference-IZFC)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će ZEBARR tim učestvovati na 17. međunarodnoj konferenciji o zebricama, koju organizuje međunarodno društvo International Zebrafish Society od 22. do 26. juna 2022. godine u Montraelu, Kanada. Zbog pandemije virusa SARS-Cov2 konferencija će biti održana u hibridnom formatu, odnosno biće moguće prisustvovati uživo i virtuelno. Dr Jovana Jasnić i dr Srđan Bošković će virtuelno učestvovati na konferenciji i predstaviti rezultate projekta ZEBARR koji se odnose na određivanje profila ekspresije ankrd1a u povređenim mišićima zebrice. Nakon učešća, poster sa konferencije biće objavljen na našem sajtu. Ostanite sa nama!

Vesti i događaji