Prvi sastanak rukovodstva projekta ZEBARR sa savetodavnim naučnim odborom

Rukovodilac projekta i rukovodioci radnih paketa su u februaru održali prvi on-line sastanak sa savetodavnim naučnim odborom projekta. Diskutovalo se o zadacima u okviru radnog paketa 1, proširenju kapaciteta uzgajališta zebrica u IMGGI, nabavci nove opreme, kao i o aktivnostima vezanim za diseminaciju rezultata projekta. Da bismo osigurali praćenje i uspešnost projekta, sastanci rukovodstva i savetodavnog naučnog odbora biće organizovani dva puta godišnje.

Vesti i događaji