Predstavljanje rezultata projekta ZEBARR na konferenciji

ZEBBAR tim je učestvovao na 17. međunarodnoj konferenciji o zebricama, održanoj u Montrealu, Kanada, od 22. do 26. juna. Organizator konferencije je međunarodno društvo “International Zebrafish Society”, koje okuplja istraživače koji koriste zebricu kao model sistem. Konferencija je organizovana u hibridnom formatu, a članovi tima ZEBARR su virtuelno prisustvovali događaju. Rezultate svojih istraživanja i projekta ZEBARR predstavili su poster prezentacijom: “Upregulation of TgBAC(ankrd1a:EGFP) in zebrafish skeletal muscle during regeneration and in response to mechanical stretch”. Rezultati se odnose na aktivaciju gena ankrd1a u povređenim i istegnutim mišićima zebrice. Kako smo prethodno najavili, poster sa konferencije je sada dostupan na našem sajtu. Uživajte!

Vesti i događaji