Posete tima ZEBARR srednjim školama

U cilju povećanja svesti mladih o značaju nauke, ZEBARR tim će organizovati posete beogradskim srednjim školama dva puta godišnje, tokom trajanja projekta. Posete će biti organizovane u saradnji sa nastavnicima i direktorima škola. Prva poseta je planirana u maju 2022. godine. Za više informacija pratite najave događaja na našem sajtu.

Vesti i događaji