Poseta Tehničkoj školi Valjevo

U cilju popularizacije nauke, naš tim je i ove godine učestvovao u aktivnosti “Istraživači u školama” u sklopu manifestacije Noć istraživača. U petak 17. maja gostovali smo u Tehničkoj školi Valjevo, gde smo pričali o ulozi zebrica u biomedicinskim istraživanjima i ukratko predstavili ciljeve i rezultate ZEBARR projekta.

Đaci su imali priliku da se bliže upoznaju sa zebricama posmatranjem embriona i larvi pod svetlosnim mikroskopom. Predavanje je takođe obuhvatilo prezentaciju o važnosti istraživačkog rada i mogućnostima koje ovakva istraživanja pružaju za budućnost medicine.

Vesti i događaji