O ZEBRICI

(Danio rerio)

1.
Male tropske slatkovodne ribe poreklom iz jugoistočne Azije

2.
Jedan par riba može da produkuje stotine potomaka nedeljno

3. 
Oplođenje i razviće se odvijaju u spoljašnjoj sredini

4.
Embrioni su providni, pa je lako pratiti razviće i formiranje organa

5.
Larve se izležu dva dana nakon oplođenja; pet dana kasnije svi vitalni organi su već razvijeni; u roku od dva do tri meseca mlade ribe dostižu polnu zrelost i mogu dati potomstvo

6.
Kao kičmenjaci, zebrice imaju većinu organa i tkiva kao i čovek

7.
Zebrice se koriste  kao model organizam  još od šezdesetih godina prošlog veka

8.
Genom zebrice je sekvenciran 2013. godine

9.
Genom se sastoji od 1,505,581,940 baznih parova i sadrži 26,247 gena koji kodiraju proteine

10.
Oko 70% gena čoveka ima homologe kod zebrice

11.
Zebrica je jedan od najkorišćenijih životinjskih modela u medicinskim istraživanjima; smanjuje upotrebu pacova u eksperimentalne svrhe

12.  
84% gena za koje se zna da su povezani sa bolestima čoveka ima homologe  kod zebrice

13. 
Razvijen širok spektar metodoloških pristupa za genetičke manipulacije: od nasusmične mutageneze do preciznog uvođenja željenih mutacija i ekspresionih konstrukata. Korišćenjem modernih tehnika mikroskopije i transgenih reporterskih linija, moguće je uživo pratiti biološke procese sa velikom rezolucijom

14.
Ako je poznat gen povezan sa bolešću, od zebrice se, genetičkom modifikacijom, može napraviti životinjski model te bolesti, koji se koristi za testiranje potencijalnih terapeutika

15.
Mogu da regenerišu povređene organe kao što su peraja, mozak, retina, kičmena moždina, srce i mišići

16. 
Ako se zebrici ukloni deo srca ono regeneriše nakon nekoliko nedelja. Istraživanje specifičnih faktora uključenih u ovaj proces doprineće razvoju novih terapeutskih pristupa za lečenje  srčane slabosti ili oporavak od  infarkta miokarda